Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 03/07/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού ΕΕ 2016/679, είναι η Hachette Fascicoli s.r.l. με έδρα το Μιλάνο, via Melchiorre Gioia 61 - Τ.Κ. 20124.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14, σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει με σαφή και διαφανή τρόπο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, η Hachette Fascicoli έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@hachette-fascicoli.it

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@hachette-fascicoli.it


1.
Αντικείμενο και τρόπος επεξεργασίας

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχετε παράσχει, όπως, για παράδειγμα, η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η επεξεργασία, η τροποποίηση, η επιλογή, η ανάκτηση, η σύγκριση, η χρήση, η διασύνδεση, ο αποκλεισμός, η κοινοποίηση, η κοινολόγηση, η διαγραφή και η καταστροφή τους. Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα προσωπικά δεδομένα που έχετε κοινοποιήσει.

Η Επεξεργασία θα πραγματοποιείται κυρίως ηλεκτρονικά, με μέσα κατάλληλα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και του απορρήτου και μπορεί να πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να είναι:

 - Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, επιβεβαίωση ηλικίας άνω των 18 ετών, κωδικός πρόσβασης,

- Οικονομικά δεδομένα σχετικά με τον τύπο πληρωμής κατά την υποβολή μιας παραγγελίας,

- Δεδομένα για τη διαχείριση του λογαριασμού σας: ιστορικό αγορών, κατάσταση πληρωμών, αριθμός σύμβασης,

- Δεδομένα πλοήγησης που συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, ιστορικό περιήγησης, τύπος του προγράμματος περιήγησης, σελίδες που προβάλλονται, μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης, δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού.

Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται κατωτέρω.

2. Νομική βάση και σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται για να μπορεί η Εταιρεία μας να σας παρέχει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Ειδικότερα:

- η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωτική προκειμένου να σας παρέχουμε το προϊόν που ζητήσατε και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας ή/και να σας εγγυηθούμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σας παρέχει η Εταιρεία μας online στον χώρο που είναι αφιερωμένος σε εσάς στον ιστότοπο hachette.gr

Ενδεικτικά, τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για να καταστεί δυνατή η διαδικασία διαχείρισης της παραγγελίας ή/και των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και η διαδικασία διαχείρισης των επικοινωνιών και ενδεχόμενων παραπόνων ή/και διαφορών. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας επιτρέψουν να ελέγξετε την κατάσταση των πληρωμών ή/και να πληρώσετε τους σχετικούς λογαριασμούς, καθώς και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων αιτημάτων σας, για τη συμμόρφωση με φορολογικές ή λογιστικές υποχρεώσεις, για να επιτρέπεται η εσωτερική παρακολούθηση της δραστηριότητας εξυπηρέτησής σας, για τη διαχείριση πελατών (διαχείριση συμβάσεων, παραγγελιών, πελατών κ.λπ.), για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης (τιμολόγηση, αποστολές, έλεγχος καθυστερούμενων ή εκκρεμουσών πληρωμών) και για όλες τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς.

- Αντιθέτως, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική προκειμένου η εταιρεία μας να σας παρέχει ενημερωτικό υλικό σχετικά με νέα προϊόντα και επερχόμενες πρωτοβουλίες πωλήσεων.

- Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι επίσης προαιρετική προκειμένου να αναλύουμε τις προτιμήσεις σας, να μετράμε τον βαθμό ικανοποίησής σας και να σας συμβουλευόμαστε για έρευνες αγοράς.

Για να επιτραπεί η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για αυτούς τους συγκεκριμένους σκοπούς, σας ζητείται η ρητή συγκατάθεσή σας.

3. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε εκτελούντες την επεξεργασία

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν –εντός του πλαισίου των σκοπών που περιγράφονται– σε εταιρείες που ορίζονται από την Hachette Fascicoli ως Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που είναι απαραίτητες και βοηθητικές για την προμήθεια, την πώληση και την προώθηση των προϊόντων που έχετε ζητήσει, όπως η αποστολή ή η διαχείριση των πληρωμών, καθώς και σε εταιρείες ή/και επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη στην Hachette Fascicoli.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν:

- Σε ορισμένους υπαλλήλους και συνεργάτες της Hachette Fascicoli εντός των ορίων των δικαιωμάτων που τους έχουν παραχωρηθεί για τη διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης μαζί σας,

- Σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή που το ζητά, όταν κρίνουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη (i) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους εφαρμοστέους κανονισμούς, (ii) για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, (iii) για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Μπορείτε να ζητήσετε τον πλήρη κατάλογο των εκτελούντων την επεξεργασία από την Εταιρεία μας με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hachette-fascicoli.it

4. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Επισημαίνεται στους χρήστες ότι ο παρών ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Οι επισκέπτες του ιστότοπού μας ενδέχεται να ανακατευθύνονται σε ιστότοπους τρίτων για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, όπως υπηρεσίες προμηθευτών και συνεργατών. Η Hachette Fascicoli δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του χρήστη από διακομιστές τρίτων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου τρίτου μέρους στον οποίο ανακατευθύνεστε μέσω του hachette.gr, προκειμένου να κατανοήσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τους εν λόγω ιστότοπους.

Η Hachette Fascicoli μπορεί επίσης να παρέχει συνδέσμους προς άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που οδηγούν σε διακομιστές εγκατεστημένους από άτομα ή οργανισμούς επί των οποίων δεν ασκεί έλεγχο. Η Hachette Fascicoli δεν προβαίνει σε καμία αντιπροσώπευση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτούς τους ιστότοπους. Ο σύνδεσμος (link) προς ιστότοπο τρίτου μέρους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση, είτε από την Hachette Fascicoli είτε από το εν λόγω τρίτο μέρος, των προϊόντων και υπηρεσιών άλλων ή του συγκεκριμένου τρίτου μέρους. Η Hachette Fascicoli δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τη χρήση ή την αποθήκευση των Δεδομένων Χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Στους χρήστες συστήνεται να εξετάζουν προσεκτικά την πολιτική απορρήτου που διέπει τους ιστότοπους τρίτων οι οποίοι συνδέονται με τον ιστότοπό μας, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα της πιθανής χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων.

5. Αποθήκευση των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και στη συνέχεια για την εκπλήρωση ενδεχόμενων νομικών υποχρεώσεων.

Τα δεδομένα που παρέχονται αποθηκεύονται στα αρχεία μας για περίοδο 10 ετών από τη λήξη της σχέσης για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς, καθώς και για ενδεχόμενους άλλους συμβατικούς όρους.

Όσον αφορά την αποστολή διαφημιστικών ανακοινώσεων ή/και τις έρευνες αγοράς, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται κατά μέγιστο για δύο έτη από τη λήξη της τρέχουσας συμβατικής σχέσης ή διαγράφονται κατόπιν αιτήματός σας ανά πάσα στιγμή.

6. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

- δικαίωμα πρόσβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕ 679/2016,

- δικαίωμα διόρθωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού ΕΕ 679/2016,

- δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού ΕΕ 679/2016,

- δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του κανονισμού ΕΕ 679/2016,

- το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του κανονισμού ΕΕ 679/2016, το οποίο νοείται ως το δικαίωμα να λαμβάνετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

- κατά περίπτωση, το δικαίωμα εναντίωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του κανονισμού ΕΕ 679/2016,

- το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕ 679/2016,

- το γενικό δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 του κανονισμού ΕΕ 679/2016.

7. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία εδρεύει στην Ιταλία. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται στην ΕΕ λόγω της έδρας της μητρικής εταιρείας που βρίσκεται στη Γαλλία.

8. Ενημέρωση του σημειώματος

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ισχύει από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής δημοσίευσής του που αναφέρεται στο κείμενο.

Η Hachette Fascicoli μπορεί να ενημερώνει τακτικά το παρόν σημείωμα βάσει των τροποποιήσεων των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Θα σας κρατάμε ενήμερο για τις ενημερώσεις μόλις αυτές δημοσιευτούν στον Ιστότοπο, σε περίπτωση που είναι σημαντικές. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε αλλαγές στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα, εάν και εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του παρόντος σημειώματος στο πεδίο "τελευταία ενημέρωση" στο επάνω μέρος.